Overgang til forskuddsfakturering

På grunn av overgang til nye systemer vil vi gjøre en endring i forhold til dagens fakturering av dine Altiboxprodukter.

Endringen består i at vi går fra å fakturere etterskuddsvis til å fakturere forskuddsvis.  Overgangen til nye systemer vil innebære en rekke fordeler for deg som kunde og for oss som selskap: 

  • Enklere og mer forståelig faktura
  • Mer selvbetjening
  • Flere betalingsmuligheter
  • Raskere behandling dersom du skulle være så uheldig å bli stengt på grunn av manglende betaling

Omleggingen til nye systemer skjer ikke før i november, men vi må endre til faktureringsrutiner allerede nå. For deg innebærer dette følgende:

  • Tidlig i oktober fakturerer vi på etterskudd for september, og forskuddsvis for oktober
  • Tidlig i november fakturere vi på forskudd for November

Mulighet for utsettelse/avbetaling:

Vi har forståelse for at denne måneden med dobbeltfakturering kan være en utfordring. Vi ønsker derfor å tilby avtale om utsettelse av det ekstra beløpet, hvor du kan betale det over tre måndeder, ettersom det passer for deg.

Om du ønsker utsettelse, kan du fylle ut skjemaet under og krysse av for "ønsker utsettelse".

Vi takker for deres forståelse og beklager ulempene denne overgangen medfører.

Vennlig hilsen,
Kragerø Bredbånd AS

NB: Vi ber om at alle henvendelser i forbindelse med ommlegging av fakturering blir gjort skriftlig via skjemaet under eller til salg@kragerobredband.no

For hyttekunder

Hvordan fungerer dette for oss med fritidsboligabonnement?

Fakturering vil variere etter hva status er på abonnementet i det faktura kjøres. Her er noen eksempler:

La oss si at faktura kjøres 10.November.

Abonnementet har vært åpent 20-23 oktober og er lukket den 10. november.

Du vil faktureres etterskuddsvis for 20-23 oktober.

Abonnementet har vært åpent 20-23 oktober. Så fra 29 oktober og har lukkedato 25.november.

Abonnementet faktureres etterskuddsvis for 20-23 oktober og faktureres til 25.november.

Abonnementet har vært åpnet 20-23 oktober. Så fra 29 oktober og står aktivt den 10. november.

Abonnementet faktureres etterskuddsvis fra 20 oktober og faktureres helt frem til og med 30. november.

Det er selvfølgelig slik at dersom abonnementet blir lukket etter at faktura for perioden er sendt ut vil dette korrigeres og rettes til neste faktura. Fremover som før vil det altså ikke være slik at noen skal måtte betale for tjenester de ikke abonnerer på.

Filmleie, filmkjøp og telefoni vil faktureres på etterskudd.