Tilbud på Tv og Internett 

Kragerø Bredbånd AS har bygd ut store deler av Stabbestad med fiber. Vi kan også levere til deler av Kragerø Golfpark.
Vi kan tilby bredbåndstjenester i dette området til fastboende og fritidsboliger.
  • Etableringskostnad fastboende Kr. 0,-, (Dette er en engangskostnad)
  • Etableringskostnad fritidsbolig i prosjektperioden Kr. 5.990, (Dette er en engangskostnad)
  • Etableringskostnad fritidsbolig med egeninnsats Kr. 5.990, (Dette er en engangskostnad)
  • Etableringskostnad fritidsbolig uten egeninnsats Kr. 9.990, (Dette er en engangskostnad)
  • Fibersentralen har innebygd trådløs ruter
  • Etableringskostnaden dekker installasjon av fibersentral

Forbehold:
Fritidsbolig etablering gjelder alle som har rør til tomtegrense.
De som ikke har rør til tomtegrense kan melde interesse for så å få tilsendt et tilbud.

For alle som bestiller i prosjektperioden blir det lagt rør helt fram til husvegg.
De som ikke bestiller blir det lagt rør til tomtegrense. Ved bestilling senere kan de velge om de vil utføre egeninnsats eller ikke.

Bedrift:
Betingelsene gjelder privatkunder. Bedrifter får egne tilbud etter at det er meldt interesse.

Bestilling, innhold og priser:

Innhold og priser for fritidsbolig: Klikk her
Innhold og priser for helårsbolig: Klikk her

Om våre tjenester og produkter skulle være av interesse ser vi frem til å høre fra deg.