Tilbud på Tv og Internett 

Kragerø Bredbånd AS vant Fylkeskommunens anbud om utbygging av bredbånd på Portør.
Vi har i den sammenheng gleden av å tilby bredbåndstjenester i dette området til fastboende og fritidsboliger.
  • Etableringskostnad for fastboende Kr. 4.900, (Dette er en engangskostnad)
  • Etableringskostnad fritidsbolig Kr. 9.990, (Dette er en engangskostnad)
  • Fibersentralen har innebygd trådløs ruter
  • Etableringskostnaden dekker installasjon av fibersentral

Forventet ferdigstilling er sommer/høst 2022.

NB! Alle hyttene i dette området er ikke innenfor tilskudds området, vi ber alle som er interessert om å ta kontakt for å få pris på tilkobling.

Forbehold:
Fritidsbolig etablering på 9990kr gjelder for alle som har mulighet for luftstrekk. (Maks 100m til nærmeste tilknytningspunkt) Og de som har rør til eiendommen. De som ikke har rør må stå for graving selv.

Graving til fastboende: Dersom kabel skal legges i bakke, og det ikke finnes eksisterende rør som kan brukes, må kunde selv grave til tomtegrense (maks 40 meter).

Bedrift:
Betingelsene gjelder privatkunder. Bedrifter får egne tilbud etter at det er meldt interesse.

Innhold og priser:

Innhold og priser for fritidsbolig: Klikk her
Innhold og priser for helårsbolig: Klikk her

Om våre tjenester og produkter skulle være av interesse ser vi frem til å høre fra deg.

Kontakt oss