Søndre Bærøy

Tilbud på Tv og Internett 

Kragerø Bredbånd AS ser på muligheten for utbygging på Søndre Bærøy. 
  • Etableringskostnad Kr. 15.900, - pr hytte. Dette er en engangskostnad og forutsetning for utbygging er at 20 stk fritidsbolig/fastboende bestiller.
  • Prisen forutsetter også at vi kan henge fiberkabel inn via luftstrekk eller at det finnes ledig eksisterende rør. 
  • Etableringskostnaden dekker installasjon av fibersentral. Fibersentralen har innebygd trådløs ruter.

Ønsker du tilbud?

Innhold og priser for fritidsbolig: Klikk her
Innhold og priser for helårsbolig: Klikk her

Om våre tjenester og produkter skulle være av interesse ser vi frem til å høre fra deg.

Kontakt oss