Varslet nedetid i Rørvik og Tallakshavn

Grunnet omlegging vil kunder i deler av Rørvik og Tallakshavn oppleve nedetid på opptil en time. Arbeidet pågår fra kl. 10-16, onsdag 09.06.21.

Man trenger ikke å foreta seg noe for å få tjenestene tilbake (eksempelvis omstart av utstyr). Tjenestene vil komme tilbake av seg selv når arbeidet er utført.