Tilbud på Tv og Internett 

Kragerø Bredbånd AS vant Fylkeskommunens anbud om utbygging av bredbånd på den ytre delen av Skåtøy.
Vi har i den sammenheng gleden av å tilby bredbåndstjenester i dette området til fastboende og fritidsboliger.
  • Etableringskostnad fastboende Kr. 4.900, (Dette er en engangskostnad)
  • Etableringskostnad fritidsbolig Kr. 9.990, (Dette er en engangskostnad)
  • Fibersentralen har innebygd trådløs ruter
  • Etableringskostnaden dekker installasjon av fibersentral

Forventet ferdigstilling er sommer/høst 2021.

NB! Områdene Buvika, Skåtøyroa og Krikken er egne prosjekter og blir bygget når vi oppnår salgsmålene i de forskjellige områdene. Bestilling for disse områdene gjøres skjema under.

Forbehold:
Fritidsbolig etablering på 9990kr gjelder alle som har rør til eiendommen eller de som har mulighet for luftstrekk.
De som ikke har det må stå for graving selv.

Graving til fastboende: Dersom kabel skal legges i bakke, og det ikke finnes eksisterende rør som kan brukes, må kunde selv grave til tomtegrense (maks 40 meter). Der hvor det er luftstrekk, er dette inkludert i etableringskostnaden.

Bedrift:
Betingelsene gjelder privatkunder. Bedrifter får egne tilbud etter at det er meldt interesse.

Ønsker du tilbud?

Innhold og priser for fritidsbolig: Klikk her
Innhold og priser for helårsbolig: Klikk her

Om våre tjenester og produkter skulle være av interesse ser vi frem til å høre fra deg.

Kontakt oss